slider header excentel 1
Alles draait om de verbinding
tussen uw mensen en onze ideeën
slider header excentel 2
Strategische telecomoplossingen
met een prijsbewuste focus op uw bedrijf
slider header excentel 3
Een optimale communicatie-omgeving
die bijdraagt aan uw visie en doelstellingen
previous arrow
next arrow
Slider

De werkwijze van Excentel

Excentel hanteert een heldere werkwijze. Ons stappenplan geeft aan wat u van Excentel kunt verwachten op het gebied van advisering, aanbesteding en implementatie van uw communicatieoplossing.

Stap 1 : Inventarisatie

Excentel maakt de huidige telefoniekosten inzichtelijk en rapporteert dit op heldere wijze aan de klant.
Hierbij worden de volgende onderdelen betrokken:

 • ISDN en analoge infrastructuurkosten
 • ADSL-verbindingen
 • Nummerblokken en overige infrastructuurkosten m.b.t. vaste telefonie
 • Gesprekskosten vaste telefonie
 • Kosten beheer en onderhoud telefooncentrales
 • Overige elementen die bepaald zijn binnen de scope van dit onderdeel

Stap 2: Wensen en eisen

Excentel zorgt voor het opstellen van een wensen en eisenpakket.
Hierbij wordt rekening gehouden met:

 • behouden of aanpassen huidige functionaliteit
 • aanvullen met nieuwe mogelijkheden
 • wensen en eisen van specifieke gebruikersgroepen binnen de organisatie

Stap 3: Aanbesteding

Excentel schrijft het RfP *) document voor de te definiëren kavels. In dit document worden de requirements en randvoorwaarden beschreven, op een manier dat een zo eenduidig mogelijk en vergelijkbaar antwoord valt te verwachten.
Voorbeelden van te definiëren kavels zijn:

 • Telefooncentrale(s)
 • Telefonie infrastructuur (ISDN/SIP-lijnen, nummerblokken en gesprekskosten)
 • ADSL-verbindingen

*) een Request for Proposal (RfP) is een specifiek soort offerteaanvraag en maakt deel uit van een aanbesteding, waarbij (kandidaat-)leveranciers uitgenodigd worden om een voorstel te doen voor een product of dienst.

Advies en begeleiding

Excentel adviseert bij het opstellen van een longlist en kan indien gewenst het gehele aanbestedingsproces begeleiden, bestaande uit:

 • Schrijven RfP en uitsturen
 • RfP toelichten aan gegadigden en primaire vragen beantwoorden
 • Coördinatie van vragen t.b.v. second line
 • Beantwoording toetsen en vergelijkbaar maken RfP beantwoording
 • Presentatie eerste beantwoording
 • Coördineren leveranciersgesprekken
 • Etc.

Rolverdeling

Excentel kan optreden in de rol van adviseur aangaande de commerciële, technische en dienstverleningsaspecten. Tevens kan Excentel de rol vervullen van coördinator, waarbij de eindverantwoordelijkheid aangaande doelstellingen en tijdlijnen vanzelfsprekend bij de klant blijft.

De klant dient Excentel te voorzien van de benodigde gegevens zoals: contracten, facturen, kraklijsten en eventuele andere documenten aangaande de bedrijfstelefonie. Indien benodigde informatie niet beschikbaar is, kan Excentel ondersteunen door deze informatie bij leveranciers te achterhalen. Excentel stelt zich daar waar nodig of gewenst op als eerste aanspreekpunt naar marktpartijen.

Per fase zullen de klant en Excentel afstemmen door wie welke werkzaamheden worden uitgevoerd en waar Excentel moet ondersteunen. Uit oogpunt van efficiëntie zal de uitvoering van de werkzaamheden voor zover noodzakelijk gebeuren op locatie bij de klant en voor zover mogelijk in huis bij Excentel.

Contact